Our sites

iWadi działa obecnie w pięciu krajach. Stale się rozwijamy. Już wkrótce lista krajów objętych naszym panelem badawczym powiększy się o nowe miejsca. Jeśli mieszkasz na terenie jednego z poniżej wymienionych krajów możesz zostać naszym panelistom.

  • Poland
  • UK
  • USA
  • Australia
  • Filipiny
  • Francja
  • Niemcy
  • Indie